send link to app

Aker BP One Team


4.8 ( 3808 ratings )
İş Haberler
Geliştirici: Aker BP ASA
ücretsiz

«One team» er en mobilapplikasjon for ansatte i Aker BP. Gjennom applikasjonen kan ansatte lese interne nyheter på mobil.