Skicka länk till app

Aker BP One Team


4.8 ( 3808 ratings )
Näringsliv Nyheter
Utvecklare: Aker BP ASA
Gratis

«One team» er en mobilapplikasjon for ansatte i Aker BP. Gjennom applikasjonen kan ansatte lese interne nyheter på mobil.