send link to app

Aker BP One Team


4.8 ( 3808 ratings )
ビジネス ニュース
開発者 Aker BP ASA
無料

«One team» er en mobilapplikasjon for ansatte i Aker BP. Gjennom applikasjonen kan ansatte lese interne nyheter på mobil.