send link to app

Aker BP One Team


4.8 ( 3808 ratings )
Economia News
Sviluppatore Aker BP ASA
Libero

«One team» er en mobilapplikasjon for ansatte i Aker BP. Gjennom applikasjonen kan ansatte lese interne nyheter på mobil.