send link to app

Aker BP One Team


4.8 ( 3808 ratings )
Économie et entreprise Actualités
Développeur Aker BP ASA
Libre

«One team» er en mobilapplikasjon for ansatte i Aker BP. Gjennom applikasjonen kan ansatte lese interne nyheter på mobil.